วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Assignment : Application Trigonometry

1. Make a group 4 students.
2. Then find the high of many things i.e. roof of stadiam, top of building, flag pole etc.
3. Record by video and report paper.
4. Due date on  27 February 2012.

Note : Please list your member's name, class and number in blog comment below:

Picture A


 
Picture B
Picture C

Picture D
Picture E
Picture F
Picture G
Picture H
Picture I


Picture J
You can learning this video :How to find the high?


14 ความคิดเห็น:

 1. นายชัยภัทร สุขธรรม ม.4/5 เลขที่ 14
  นายทนันชัย กุลแพทย์ ม.4/5 เลขที่ 15
  นางสาวเขมิกา กลิ่นเหล็ก ม.4/5 เลขที่ 18
  นางสาวผกากรอง ปันทะนัน ม.4/5 เลขที่ 21

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ20/2/55 10:37

  นางสาวสุวสา ทองนาค เลขที่ 11
  นางสาววรรษชล เลขที่ 32
  นางสาวศิรินทร์พร เลขที่ 33
  นางสาวศุภรดา เลขที่ 34
  ชั้น ม.4/5

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ20/2/55 10:42

  นายจิตติรุต มาทองมาก ม.4/5 เลขที่ 1
  นายธิติ ถิรปฐมพงศ์ ม.4/5 เลขที่ 3
  นายณฐพล นพทอง ม.4/5 เลขที่ 4
  นายณัชพล ธีรกระวีกุล ม.4/5 เลขที่ 5

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ20/2/55 10:44

  นางสาวทยาภา ศรีศิริอนันท์ ม.4/5 เลขที่ 10
  นางสาวกมลลักษณ์ ศรีสวัสดิ์ธารา ม.4/5 เลขที่ 24
  นางสาวนภัสนันท์ ถิวัฒน์วงศ์กนก ม.4/5 เลขที่ 31

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ20/2/55 10:46

  นายชัยภัทร สุขธรรม ม.4/5 เลขที่ 14
  นายทนันชัย กุลแพทย์ ม.4/5 เลขที่ 15
  นางสาวเขมิกา กลิ่นเหล็ก ม.4/5 เลขที่ 18
  นางสาวผกากรอง ปันทะนัน ม.4/5 เลขที่ 21

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ20/2/55 10:48

  นายธรรมเศรษฐ์ แดงบุญเรือง ม.4/5 เลขที่ 6
  นายกษิดิศ เลียงกลกิจ ม.4/5 เลขที่ 13
  นายปิยพัทธ์ ศรีวัฒนาวานิช ม.4/5 เลขที่ 17
  นายณวรพล ศกุนะสิงห์ ม.4/5 เลขที่ 22

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ20/2/55 10:55

  นายณัชพล จงนำดี ม.4/5 เลขที่ 2
  นายปรินทร์กรณ์ ประภามณฑล ม.4/5 เลขที่ 8
  นายปภาวิน ชีวินพิพัฒน์ ม.4/5 เลขที่ 7
  นายศุภวิชญ์ วนาวรกุล ม.4/5 เลขที่ 23

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ20/2/55 10:57

  นายพีรวิทย์ เกียรติโกมล ม.4/5 เลขที่ 9
  นายชนินทร์ พนังศิลา ม.4/5 เลขที่ 25
  นายทีปกร อภิรักษ์เดชาชัย ม.4/5 เลขที่ 26

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ20/2/55 10:59

  นางสาวอัฐภิญญา ศิริเบญจวรรณ ม.4/5 เลขที่ 12
  นายธีรธัช เศรษฐโอฬารกิจ ม.4/5 เลขที่ 16
  นางสาวพิชญาภา เพ็ชรรัตน์ ม.4/5 เลขที่ 19
  นางสาวธนัชพร อ่วมสืบเชื้อ ม.4/5 เลขที่ 20

  ตอบลบ
 10. ส่งงานครับ
  GroupI
  http://youtu.be/ecqf8xoFA5U
  จัดทำโดย
  นายธรรมเศรษฐ์ แดงบุญเรือง ม.4/5 เลขที่ 6
  นายกษิดิศ เลียงกลกิจ ม.4/5 เลขที่ 13
  นายปิยพัทธ์ ศรีวัฒนาวานิช ม.4/5 เลขที่ 17
  นายณวรพล ศกุนะสิงห์ ม.4/5 เลขที่ 22


  GroupE
  http://youtu.be/w7fzW6Ua4MY
  จัดทำโดย
  นางสาวทยาภา ศรีศิริอนันท์ ม.4/5 เลขที่ 10
  นางสาวกมลลักษณ์ ศรีสวัสดิ์ธารา ม.4/5 เลขที่ 24
  นางสาวนภัสนันท์ ถิวัฒน์วงศ์กนก ม.4/5 เลขที่ 31

  ตอบลบ
 11. TRIGONOMETRY - group.G
  http://youtu.be/5P_zTuRr6uQ

  member (m.4/5)
  suwasa thongnark no.11
  wassachol gunyaphan no.32
  sirinporn saetung no.33
  suparada suaka no.34

  ตอบลบ
 12. http://www.youtube.com/watch?v=wt5UyfwPFi0&feature=youtu.be
  ชื่อสมาชิก อยู่ในคำอธิบายวีดีโอนะจาร

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ14/3/55 21:50

  http://youtu.be/A51rQ5fRktk part1
  http://youtu.be/y1wvuMmx13g part 3
  http://youtu.be/cWRlsbmiY00 part 2
  http://youtu.be/dZEYrpV3yXg part4
  http://youtu.be/MnrASJNh1Dg part5
  http://youtu.be/PUfd4zmxzVk part6
  http://youtu.be/eVcrei1nXxQ part 7
  http://youtu.be/yUqSpEKpcJA part 8

  สมาชิก
  สมล เลขที่ 19
  ศศิชา เลขที่ 29
  ภาณาพร เลขที่ 32
  พิมลวรรณ เลขที่ 33

  ตอบลบ
 14. ไม่ระบุชื่อ16/3/55 09:34

  youtu.be/JD7y1nMIcgo

  สมาชิก
  นายชัยภัทร สุขธรรม ม.4/5 เลขที่ 14
  นายทนันชัย กุลแพทย์ ม.4/5 เลขที่ 15
  นางสาวเขมิกา กลิ่นเหล็ก ม.4/5 เลขที่ 18
  นางสาวผกากรอง ปันทะนัน ม.4/5 เลขที่ 21

  ตอบลบ